Sie befinden sich hier

05/31/16 13:44

GIS v montánní archeologii

Workshop projektu ArchaeoMontan

V rámci česko-německého projektu ArchaeoMontan pořádá Institut pro industriální archeologii, dějiny hospodářství a techniky Technické univerzity Freiberg workshop:

"GIS-Anwendungen in der Montanarchäologie/GIS v montánní archeologii"

Workshop proběhne dne 20.06.2016 od 13. do 16. hodiny v Senátním sále TU Freiberg (Senatssaal der TU Bergakademie Freiberg) a bude se zabývat potenciálem a dosavadním a budoucím použitím metod geoinformatiky.

Program naleznete zde.

Přihlášení účasti je nutné.

Referáty budou simultánně tlumočeny.

Kdy: 20.06.2016, 13-16 h
Kde: Senatssaal der TU Bergakademie Freiberg, Akademiestraße 6, 09599 Freiberg
Přihlášky: Prosím potvrďte svoji účast emailem na adresu axel.ruethrich@remove-this.iwtg.tu‐freiberg.de nejpozději do 13. června 2016.

Účast na workshopu je bezplatná.