Sie befinden sich hier

08/23/16 10:43

6.-8.10.2016: Stříbrná Jihlava

Mezinárodní konference k dějinám starého hornictví a hutnictví

Ve dnech 6. až 8. října se uskuteční v Jihlavě v sále Krajského úřadu Kraje Vysočina (Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava) konference Stříbrná Jihlava.

Pořádajícími institucemi jsou Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. a ARCHAIA Brno, o. p. s.

Konference má za účel prezentaci nejnovějších poznatků výzkumu těžební praxe, exploatace kovů, technologického vybavení středověkých dolů a horníků, ale i zpracování kovů, hutnění a podporující infrastrukturu těchto technologických odvětví.

Více ke konferenci a přihlašovací formuláře naleznete na stránkách Muzea Vysočiny Jihlava a ARCHAIA Brno.

Kontakt:
Eva Pejchalová
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA
Masarykovo náměstí 57
CZ - 586 01 Jihlava
+420 567 573 890
pejchalova@muzeum.ji.cz