Sie befinden sich hier

06/26/18 16:17

23. ̶ 24. srpen 2018: Krušné hory v centru zájmu montánní archeologie

Závěrečná konference mezinárodního projektu ArchaeoMontan

V rámci projektu ArchaeoMontan pořádá Saský zemský úřad pro archeologii ve spolupráci s městem Dippoldiswalde odbornou montánněarcheologickou konferenci "Das Erzgebirge im Fokus der Montanarchäologie/Krušné hory v centru zájmu montánní archeologie".

Konference je zároveň závěrečnou akcí projektu ArchaeoMontan a budou zde představeny nejdůležitější výsledky bádání česko-německého projektového týmu.

Konferenčními jazyky jsou němčina a čeština. Veškeré referáty budou simultánně tlumočeny do češtiny či němčiny.

Místo konání konference:
Parksäle Dippoldiswalde
Dr.-Friedrichs-Straße 25
01744 Dippoldiswalde

Termín: 23.-24. 8. 2018

Program konference

Leták ke konferenci

Přihlašovací formulář můžete stáhnout zde.

Prosím zašlete vyplněné přihlášky nejpozději do 09. srpna 2018 na e-mailovou adresu archaeomontan@remove-this.lfa.sachsen.de.