Sie befinden sich hier

05/18/16 17:20

21.05.2016: Krušnohorská architektura a urbanismus, nové poznatky počátků horního města Jáchymova.

Přednáška z cyklu "Krušné hory-malé pohoří světového významu"

Prostředí Krušných hor je v mnoha ohledech pozoruhodné a jedinečné. Krušnohorská horní města představují specifický historiografický fenomén. Jejich počátky jsou předmětem aktuálního interdisciplinárního studia, jehož metodou je i terénní průzkum, ať již stavebně-historický či archeologický, přičemž akcentovány jsou rovněž poznatky geologů a mineralogů. Zvláště Jáchymov představuje dynamický montánní a sídelní organismus, kde se v omezeném prostoru a čase odehrála strukturální změna, která předznamenala proměnu Krušných hor v raném novověku. Přednáška seznámí zájemce s novými velmi zajímavými nálezy a objevy z počátků stříbrné horečky v Krušnohoří i samotném Jáchymově.

Kdy: 21. května 2016 od 17:00 hodin
Kde: Královská mincovna v Jáchymově
        Nám. Republiky 37
        Jáchymov
        362 51

Pozvánku naleznete zde.