Sie befinden sich hier

Inhalt

Ausstellung Silberrausch und Berggeschrey

© Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH/Martin Jehnichen, Ausstellung im Klosterpark Altzella

Eine Sensation für die europäische Montanarchäologie brachte die Hochwasserkatastrophe von 2002 im sächsischen Dippoldiswalde ans Licht - eine vergessene Welt unter Tage wurde nach 800 Jahren wiederentdeckt. Unter der Stadt schlummerten hochmittelalterliche Bergwerke mit außergewöhnlich gut erhaltenen Holzfunden, die nicht nur die Fachwelt in Erstaunen versetzten. Ihre Entdeckung gaben der Erforschung des mittelalterlichen Bergbaus im Erzgebirge neue Impulse. Diesem ist seit 2012 das deutsch-tschechische ArchaeoMontan-Projekt in Sachsen und Böhmen auf der Spur.

Die interdisziplinäre Spurensuche unter und über Tage bildet einen Schwerpunkt der multimedialen Ausstellung. Gemeinsam mit dem ArchaeoMontan-Team begibt sich der Besucher auf die Suche nach einer mittelalterlichen Bergbausiedlung, besucht eine Ausgrabung oder unternimmt eine virtuelle Reise unter Tage in die Silbergruben.

Zu den Highlights der Ausstellung zählen die europaweit einzigartigen Holzfunde aus den mittelalterlichen Silbergruben von Dippoldiswalde und Niederpöbel. Gezeigt werden Haspelteile, Erztröge, Schaufeln, Kratzen und andere Werkzeuge aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die Exponate vermitteln einen spannenden Einblick in die Arbeitswelt der Bergleute und die Organisationsstruktur eines mittelalterlichen Bergwerks. Daneben erfährt der Besucher, wie die gewonnenen Erze in den mittelalterlichen Hüttenbetrieben und Münzstätten weiterverarbeitet wurden. Zahlreiche Funde aus den mittelalterlichen Bergstädten im Erzgebirge und anderen Montanregionen erzählen vom Alltagsleben der Berg- und Hüttenleute, die dem Ruf des Silbers ins Erzgebirge folgten.

"Silberrausch und Berggeschrey" wurde bereits an mehreren Orten präsentiert, darunter in der Osterzgebirgsgalerie im Schloss Dippoldiswalde, in Jáchymov, in der Slawenburg Raddusch bei Vetschau in Brandenburg, im Museum der Westlausitz in Kamenz sowie im Klosterpark Altzella.

Zum letzten Mal ist die Ausstellung vom 24.03. bis 11.06.2018 im Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg zu sehen.

Den Flyer zur Ausstellung finden Sie hier.

Öffnungszeiten:
Dienstag–Sonntag 10.00–17.00 Uhr
Letzter Einlas 16.30 Uhr
Montags geschlossen

Adresse:
Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg
Am Dom 1
09599 Freiberg

Preis 5,00 Euro | erm. 2,50 Euro

Výstava Stříbrná horečka a volání hor

© Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH/Martin Jehnichen, výstava v Klosterpark Altzella
© Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH/Martin Jehnichen, výstava v Klosterpark Altzella
© Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH/Martin Jehnichen, výstava v Klosterpark Altzella
© Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH/Martin Jehnichen, výstava v Klosterpark Altzella
© Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH/Martin Jehnichen, výstava v Klosterpark Altzella

Katastrofální povodně v roce 2002 v saském městě Dippoldiswalde se nakonec proměnily v jednu z největších senzací evropské montánní archeologie! Po 800 letech byl znovuobjeven zapomenutý svět v podzemí. Pod městem dřímal systém dolů z období vrcholného středověku a v nich neobyčejně dobře zachovalé výdřevy i nářadí, nad nimiž se tajil dech nejen odborné veřejnosti. Tento objev dodal výzkumu středověkého hornictví v oblasti Krušnohoří nové impulzy. Intenzivně se mu od roku 2012 věnuje česko-německý projekt ArchaeoMontan v Sasku a Čechách.

Mezioborové hledání stop v podzemí i na povrchu je těžištěm multimediální výstavy. Návštěvník objevuje společně s týmem projektu ArchaeoMontan středověké hornické sídliště, prohlíží si vykopávky či podniká virtuální cestu do podzemních stříbrných dolů.

Centrálním bodem jsou celoevropsky unikátní nálezy ze středověkých stříbrných dolů v Dippoldiswalde a Niederpöbel: části vrátků, necičky na rudu, lopaty, škrabky a další nářadí ze 12. a 13. století. Díky těmto exponátům si návštěvník může udělat názornou představu o pracovních podmínkách horníků a organizační struktuře středověkých dolů. Dozví se, jak se vytěžená ruda dále zpracovávala v hutích a mincovnách. Nálezy ze středověkých hornických měst v Krušnohoří a dalších montánních regionů vypovídají o každodenním životě horníků a hutníků, kteří se nechali zvábit stříbrem a vydali se do Krušných hor.

"Stříbrná horečka a volání hor" byla již k vidění v Galerii východního Krušnohoří (Osterzgebirgsgalerie) na zámku Dippoldiswalde, v Královské mincovně v Jáchymově, na Slovanském hradišti Raduš (Slawenburg Raddusch) či v Muzeu západní Lužice (Museum der Westlausitz) v Kamenci (Kamenz).

Od 16.07 do 31. 10. 2016 a po zimní pauze od 01. 04. do 05. 06. 2017 je výstava v klášteře Altzella (Klosterpark Altzella).


Více informací naleznete zde.

otvírací doba:
úterý-pátek 10.00-17.00
sobota, neděle, svátky 10.00-18.00
pondělí zavřeno

adresa:
Klosterpark Altzella
Zellaer Straße 10
01683 Nossen

vstupné 5,00 eur | zlevněné 2,50 eur | výhodné vstupné pro rodiny

Více k výstavě naleznete zde.

Výstava Stříbrná horečka a volání hor v Dippoldiswalde

© Autor: Jochen Hähnel. ATELIER HAEHNEL-BOEKENS
© Autor: Jochen Hähnel. ATELIER HAEHNEL-BOEKENS
© Autor: Jochen Hähnel. ATELIER HAEHNEL-BOEKENS
© Autor: Jochen Hähnel. ATELIER HAEHNEL-BOEKENS
© Autor: Jochen Hähnel. ATELIER HAEHNEL-BOEKENS
© Autor: Jochen Hähnel. ATELIER HAEHNEL-BOEKENS
Poslední aktualizace této stránky: 16.03.2018

Kontextspalte