Sie befinden sich hier

Inhalt

Restaurování a konzervace

Záchrana a restaurování archeologických nálezů z organických materiálů (dřevo, kůže, lýko apod.) je veskrze náročná, neboť se jedná o velice křehké předměty. Aby se zamezilo další degradaci artefaktu, je třeba být opatrný již při preparaci v terénu, kterou provádí buď zkušený technik či sám restaurátor. Poté je nález neprodleně převezen do restaurátorských dílem Saského zemského úřadu pro archeologii v Drážďanech, kde je dále zkoumán a konzervován.

Navenek se zejména vrcholně středověká dřeva zdají být stabilní a zdánlivě neporušená, vnitřně jsou však poškozena degradačními procesy, a dřevo je stabilizováno pouze vodou, kterou je nasáklé. Pouhé vysušení předmětu bez použití správného konzervačního prostředku by proto znamenalo jeho nevratnou zkázu.

Vysušení při pokojové teplotě vede do 48 hodin ke kolapsu buněk a nezvratnému smrštění a deformaci

Cílem konzervace je zachovat artefakty ze dřeva a jiných organických materiálů v jejich původní podobě a tak, aby byly dlouhodobě stabilní.

To znamená, že během dlouhodobého procesu je třeba vodou nasáté dřevo převést do suchého stavu. Během vysoušení je artefakt přesouván mezi konzervačními stanicemi. Vedle čištění, dokumentace a různých expertiz (3 D skenování, průzkum povrchových stop, určení druhu dřeva a určení stupně degradace) je třeba zajistit opakované meziuskladnění v příslušných lázních.

© LfA Sachsen, Očištění a zajištění částí sředověkých rudných neciček.

Následuje jednorázová impregnace ve vodě rozpustném zpevňujícím preparátu. Napuštěná dřeva se posléze musí několik měsíců vysoušet ve zmraženém stavu ve vakuu.

Poté se dočišťují a restaurují. Vedle nálezů z organických materiálů se zpracovávají i artefakty anorganického původu. Jedná se zejména o kovové předměty, zejména železné, či předměty keramické a kamenné, jako jsou například hornické lampy (svícny, popř. kahany) a mlecí kameny. Také tento materiál je v rámci projektu konzervován a restaurován a je pořízena objektová dokumentace pro další výzkum a prezentaci nálezů.

V současné době se mnoho konzervovaných a restaurovaných nálezů nachází na putovní výstavě "Stříbrná horečka a volání hor", která vznikla v rámci projektu ArchaeoMontan. V následujících letech se velké množství artefaktů přesune do připravovaného Centra středověkého hornictví Krušnohoří v Dippoldiswalde.

© LfA Sachsen, Napouštění archeologických nálezů v restaurátorské laboratoři projektu ArchaeoMontan je pro úspěšný konzervační proces nepostradatelné.
Poslední aktualizace této stránky: 19.02.2019

Kontextspalte

Termíny  Termine

Nejsou k dispozici žádné aktuální novinky.

Archiv Termíny