Sie befinden sich hier

Inhalt

Historické bádání

Ur-Öder – První saské mapování z ruky Matthiase Ödera († 1614) a Balthasara Zimmermanna (1570–1634), proběhlo mezi léty 1586 a cca. 1620 na příkaz saského kurfiřta. Originál v měřítku 1:13 333 (Ur-Öder) byl dodatečně převeden do měřítka 1:53 333 (Öder-Zimmermann); Předloha a reprodukce: Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden

Historický výzkum v rámci projektu podporuje tým regionálně zaměřenými archivními rešeršemi a tvoří rámec terénního výzkumu ve středověkých hornických revírech, zejména v okolí Oseka a Krupky (okres Teplice) a v oblasti Jöhstadtu, Schmalzgrube a Bärensteinu (Erzgebirgskreis). Intenzivní rešerše a kritické zpracování historických pramenů probíhá ve státních i komunálních archivech.

Důležitým pramenem jsou přitom fondy Saského horního archivu ve Freibergu, ve kterém jsou uloženy archiválie tamějšího Vrchních báňského úřadu z let 1407 až 1942. Fond však nebyl doposud uspokojivě zpracován, jedinou archivní pomůckou je konverze repertoria z 19. století. Aby bylo tento pramen možné využívat, je třeba jej zpracovat podle současných standardů. V rámci zpracování fondu proběhne i jeho vyhodnocení s ohledem na problematiku krušnohorského hornictví 12. - 15. století.

Výsledkem bude edice písemných pramenů zpracovaných v rámci projektu. Před téměř 130 lety zveřejnil archivář Hubert Ermisch v rámci řady Codex diplomaticus Saxoniae regiae rozsáhlou sbírku pramenů města Freiberg vztahujících se k hornictví. Jeho práce je v tomto směru doposud nepřekonaná. Tři roky trvání projektu ArchaeoMontan 2012-2015 ukázaly, že tento materiál je třeba doplnit. Přitom je třeba práce Huberta Ermische a dalších historiků, např. Herrmana Löschera, který zpracoval krušnohorské horní právo 15. a 16. století, doplnit srovnatelnými výsledky dnešního bádání. Formálie, které Hubert Ermisch používal, budou zohledněny stejně jako dnes platné ediční standardy. V popředí stojí rozšíření obsahu edice "listináře" o pramenný materiál pro celé česko-saského Krušnohoří. Nově zpracované prameny budou transkribovány, ostatní budou zveřejněny v podobě regest. Cílem je, aby na konci projektového období byla zveřejněna kompletní vědecká edice archivních pramenů týkajících se krušnohorského hornictví.

 

Použitá literatura
Urkundenbuch der Stadt Freiberg, Bd. 2. Bergbau, Bergrecht, Münze. Hrsg. von Hubert Ermisch. Codex diplomaticus Saxoniae regiae, II., 13 (Leipzig 1886).
Das erzgebirgische Bergrecht des 15. und 16. Jahrhunderts, Bd. 2, Teil 1. Erzgebirgische Bergordnungen, Bergfreiheiten sowie andere bergrechtliche und den Bergbau betreffende Urkunden des 15. Jahrhunderts. Urkundenbuch I, 1400-1480. Bearb. von H. Löscher, aus dem Nachlass neu zusammengestellt u. hrsg. von E. Löscher. Freiberger Forschh. R. D 213 (Berlin 2003).
Stoob, Heinz, Die Hanse (Graz/Wien/Köln 1995).

 

Poslední aktualizace této stránky: 28.01.2019

Kontextspalte

Termíny  Termine

Nejsou k dispozici žádné aktuální novinky.

Archiv Termíny