Sie befinden sich hier

Inhalt

Filmy

© LfA Sachsen, natáčení na Kremsigeru

Středověkému hornictví na stopě

Tým Petra Mikšíčka z Best Sequence sledoval práci mezinárodního interdisciplinárního projektu ArchaeoMontan zaměřeného na výzkum, dokumentaci a prezentaci pozůstatků středověkého hornictví v Krušných horách více než rok a půl. V podzemí i na povrchu, v lese i ve městě, v kanceláři, laboratoři i v archivu…jaké vědecké metody jsou používány a je zde snad nějaká podobnost k práci středověkých prospektorů nebo dokonce horníků?

Stříbrná horečka a volání hor

Kolem roku 1200 je míšeňské markrabství zasaženo stříbrnou horečkou. Krátce předtím vyhlásil markrabě Ota horní svobodu, díky čemuž bylo komukoliv dovoleno hledat ušlechtilé kovy. Zpráva o tom vyvolala tzv. „první volání hor“ a přivedla proudy hledačů štěstí do Krušných hor. Na mnoha místech vznikají doly a horní města, které markrabímu přinesou takové bohatství, že se později dostane do historické literatury jako Ota Bohatý.

Hledání stříbra

Poté, co byly okolo roku 1168 učiněny první nálezy stříbra u Christiansdorfu, pozdějším Freibergu v Sasku, vypukne v Krušných horách stříbrná horečka. Toto období je později nazýváno "první volání hor". Při hledání rud procházeli prospektoři kopce i údolí. Jak si takové hledání stříbra představit, ukazuje tento krátký filmový příspěvek projektu ArchaeoMontan o geologii a středověké prospekci.

Dendrochronologie

Datace je pro archeologii více jak důležitá. Jen pokud je stáří archeologického naleziště známo, je možno ho kontextualizovat. Nejpreciznější metodou, která je k tomuto k dispozici, je dendrochronologická datace. Touto datační metodou můžeme datovat až 14.000 let stará dřeva s přesností na kalendářní rok.

Tento film vysvětluje základy této metody a ukazuje použití dendrochronologie v montánní archeologii v Krušných horách, kde se výtečně dochovala četná dřeva ve středověkých důlních dílech.

Tato metoda se používá mimo jiné v rámci mezinárodního projektu ArchaeoMontan.

Nový film o projektu ArchaeoMontan:
Archäologie mit Drohne und Laser

V souvislosti se středověkým "prvním voláním hor" se v Krušných horách zrodila četná horní města, která po svém krátkém rozkvětu opět zanikla.

Projekt ArchaeoMontan zkoumá některá z těchto zaniklých lokalit, jako je např. zpustlé město Fürstenberg/Hohenforstu u Kirchbergu v Sasku či nově objevená hornická osada Kremsiger (okr. Chomutov).

Zatímco na Kremsigeru probíhají archeologické vykopávky, je na Hohenforstu prováděna dokumentace pomocí neinvazivních metod. Které to jsou a jaké nástroje jsou při nich využívány, představí tento krátký film od SpiegelOnline.

Průzkum v podzemí

Povrchový průzkum

Dobrá spolupráce

Poslední aktualizace této stránky: 18.03.2020

Kontextspalte

Termíny  Termine

Nejsou k dispozici žádné aktuální novinky.

Archiv Termíny