Sie befinden sich hier

Inhalt

Projekt Archiv-Net

V projektu Archiv-Net budou zhodnoceny dostupnost a možnosti využití kulturněhistorických sbírek a archivů s předměty, či písemnostmi relevantními pro studium hornictví v saském a českém Krušnohoří. Dvojjazyčně publikované výstupy mají německým a českým odborným i laickým badatelům usnadnit využívání těchto institucí.

Hlavní téma, nadregionální vlivy na saská a česká hornická centra ve středověku a raném novověku, bude zkoumáno v pilotní studii. Jejím cílem je ověřit výpovědní potenciál hmotných a písemných pramenů pro budoucí výzkum. Přitom se historikové, archeologové a antropologové zaměří na otázku, odkud horníci a horní podnikatelé původně pocházeli, jaké technické inovace s sebou přinášeli a jaké to mělo důsledky na hospodářský, demografický a kulturní vývoj Krušnohoří.

Projekt »Archiv-Net« v programu Interreg V A 2014–2020 se Zemským úřadem pro archeologii Sasko jako vedoucím partnerem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze jako kooperujícím partnerem je podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Účastníci projektu Archiv-Net: 1. řada zleva: MUDr. Mgr. Kryštof Derner, Dr. Christiane Hemker, Dr. Ivonne Burghardt; 2. řada zleva: Mgr. Jan Mařík PhD, Mgr. Kristýna Malinková, doc. PhDr. Petr Hlaváček PhD, Dipl.-Arch. Sabrina Wittka, Dipl.-Ing. (FH) Frank Schröder; 3. řada zleva: Mgr. Ondřej Švejcar PhD, Frank Trepte, Mgr. Ondřej Malina PhD, Grit Neubauer, Dipl.-Arch. Matthias Schubert.
(© LfA Sachsen, C. Heiermann)
Die Mitglieder des Projektes Archiv-Net: 1.Reihe v.l.n.r. MUDr. Mgr. Kryštof Derner, Dr. Christiane Hemker, Dr. Ivonne Burghardt; 2.Reihe v.l.n.r. Mgr. Jan Mařík PhD, Mgr. Kristýna Malinková, doc. PhDr. Petr Hlaváček PhD, Dipl.-Arch. Sabrina Wittka, Dipl.-Ing. (FH) Frank Schröder; 3.Reihe v.l.n.r. Mgr. Ondřej Švejcar PhD, Frank Trepte, Mgr. Ondřej Malina PhD, Grit Neubauer, Dipl.-Arch. Matthias Schubert.
(© LfA Sachsen, C. Heiermann)
Poslední aktualizace této stránky: 27.05.2019

Kontextspalte

Termíny  Termine

Nejsou k dispozici žádné aktuální novinky.

Archiv Termíny