Sie befinden sich hier

Inhalt

ArchaeoMontan 2018

ArchaeoMontan 2018 je mezinárodní projekt, který se věnuje výzkumu středověkého hornictví v saské a české části Krušných hor. Je součástí Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pro tento projekt je typická spolupráce německých a českých vědců z různých vědních oborů. Od podzimu 2015 pracují archeologové, historici, zeměměřiči, geologové a informatici na obou stranách hranice na dokumentaci a interpretaci stop středověkého hornictví. Projekt staví na výsledcích výzkumu předcházejícího projektu ArchaeoMontan 2012–2015 programu Cíl 3.

Vedle výzkumu v podzemí se odborníci zejména na české straně zaměřují na studium povrchových stop práce a výzkum životního prostředí středověkých horníků. Z toho vyplývají otázky směřované na problematiku přípravy, zpracování surovin a obchodu se získanou rudou, přičemž cílem je rekonstrukce změn životního prostředí v této středověké industriální krajině Krušnohoří.

Funkci vedoucího partnera projektu převzal drážďanský Saský zemský úřad pro archeologii, který koordinuje činnost všech devíti spolupracujících institucí. Výsledky práce vědeckého týmu jsou představovány prostřednictvím konferencí, workshopů, přednášek a publikací. Aby bylo téma středověké kulturní krajiny dlouhodobě přístupné odborné i laické veřejnosti, bylo v rámci projektu otevřeno "Muzeum středověkého hornictví v Krušných horách - MiBERZ" v Dippoldiswalde.

Panorama

Panorama-Ausschnitt
360° panorama dolu v Dippoldiswalde
(Tip: kolečkem myši přibližovat, kliknutím pohybovat či zastavit)
© Autor: Martin Jehnichen

Zprávy  Aktuelles

Poslední aktualizace této stránky: 08.07.2019

Kontextspalte

Termíny  Termine

Nejsou k dispozici žádné aktuální novinky.

Archiv Termíny